Min kundvagn

Personuppgiftspolicy

1. GENERELT

1.1. Det här är SnorBan.se’s personuppgiftspolicy. Här beskriver vi hur vi på SnorBan.se samlar, lagrar och bearbetar information om dig.

1.2. Den personliga informationen gäller all personlig information som vi samlar in via vår hemsida www.snorban.se liksom den information du tillhandahåller till SnorBan.se när du besöker vår hemsida eller till exempel kontaktar oss via mail.

1.3. SnorBan.se (SnorBan DK ApS, även kallad "vi") är den dataansvarige.

Förfrågan avseende Personuppgifter är adresserade till:

SnorBan DK ApS
Dalgas Avenue 40B
8000 Aarhus C
Danmark

Tlf.: (+45) 50549804
Mail.: support@snorban.se


2. SYFTE FÖR INSAMLING OCH JURIDISK GRUND

2.1. Vi samlar in personuppgifter när du besöker www.snorban.se (även kallad "Webbplatsen") och ytterligare information när du köper eller skapar ett kundkonto. Dessutom samlar vi in personlig information när du kontaktar oss via mail.

2.2. Genom att besöka www.snorban.se samlar vi in data om ditt beteende och din användning av webbplatsen. Det finns information som vilka sidor på www.snorban.se du har besökt, hur länge du har besökt dem, använt söktermer, demografiska förhållanden etc. Dessutom samlar vi teknisk information om t.ex. webbläsartyp, operativsystem, skärmupplösning etc.

2.2.1. Syftet med samlingen är att samla in data för att optimera användarupplevelsen men också att göra personlig och målinriktad marknadsföring via Google och sociala medier, till exempel. Facebook.

Dessutom är viss information relevant för att fullt ut utnyttja alla webbplatsens funktioner.

2.2.2. Den rättsliga grunden för insamlingen är avsnitt 6 i dataskyddslagen kapitel 3.

2.2.3. Der benyttes cookies til indsamling af data.

2.3. När du skapar kundkonto från början registreras bara förnamn, efternamn och e-postadress.

2.3.1. Syftet med insamlingen är att göra det lättare för kunden att göra ett köp och för att tillåta en kund att dra nytta av funktioner som "önskelista", "orderhistorik" osv, Samt att skicka kunden nyhets- och erbjudande-mail. 

2.3.2. Den rättsliga grunden för insamlingen är avsnitt 6 i dataskyddslagen. Kap. 1.

2.4. Vid handel på webbplatsen gjort registreringen av namn, adress, telefonnummer och adress, förutom i avsnitten 2.2 och 2.3 uppgifter som samlats in.

2.4.1. Syftet med samlingen är att uppfylla det avtal vi har ingått med dig. Med andra ord är det nödvändigt att leverera din beställning till dig och att hantera dina rättigheter i samband med någon avbokning eller klagomål.

Dessutom är det nödvändigt att följa lagstadgade krav avseende bokföring och redovisning.

2.4.2. Den rättsliga grunden för insamlingen är avsnitt 6 i dataskyddslagen. Kap. 1.


3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1. Namn, adress, e-post, telefonnummer och beställningsnummer är personuppgifter som meddelas transportören som ansvarar för leveransen av din beställning.

3.2. Vi lämnar personuppgifter till externa partners. Dessa samverkare är datahanterare och processdata på uppdrag av dataansvarig som är SnorBan.se (SnorBan DK ApS). Dessa dataservrar behandlar data under konfidentialitet och på beställning från SnorBan.se och får inte använda någon data för något annat ändamål än det som tillhandahålls av SnorBan.se.

Först och främst lämnas uppgifter till tekniska samarbetspartners som bedriver drift, utveckling och hosting av servrar och hemsida.

Dessutom överförs data till samarbetspartners i samband med distribution av nyheter och erbjudanden, personalisering av innehållet på webbplatsen, marknadsföring inklusive ny sökning, samt kommunikation via mail.

Följande partners behandlar data på uppdrag av SnorBan.se:

Postnord (transportör)
Unifaun (paketetiketter)
Klarna (kreditbetalning)
Bambora (PSP / Payment Gateway)
Powerhosting.dk A/S (hosting)
Tric Solutions (Webbplatsutveckling och underhåll)
Google (statistik / analys)
Microsoft (statistik / analys)
Facebook (online marknadsföring)
Mailchimp (e-mail marketing)


4. DINA RÄTTIGHETER

4.1. Dataansvarig

4.1.1. Som nämns i avsnitt 1.3 är SnorBan.se (SnorBan DK ApS) ansvarig för data.

4.2. Kännedom

4.2.1. Om du vill veta hur vi behandlar information om dig kan du när som helst skicka en förfrågan via e-post på adressen som anges i avsnitt 1.3.

Om så är fallet informerar vi dig så du kan se vilken information det handlar om, syftet med detta, mottagare av informationen och information om varifrån de kommer.

4.2.2. Din fråga måste besvaras inom 4 veckor i lättförståeligt format.

Vänligen var medveten om att du kan bli ombedd att bevisa att du faktiskt är den person som du utger dig för att vara för att kunna lämna informationen.

4.3. Rättelse

4.3.1. Om du upptäcker att informationen är felaktig eller vilseledande eller liknande behandlas i strid med reglerna kommer SnorBan.se naturligtvis ta bort eller korrigera informationen på din begäran. På samma sätt kommer vi att meddela tredje part datahanterare att korrigera eller ta bort denna information om det inte är omöjligt eller oproportionerligt.

4.3.2. Vissa uppgifter som lämnas i samband med skapandet av ett kundkonto gör att du kan ändra eller ta bort dig själv genom att logga in på ditt konto på www.snorban.se

4.4. Återkalla samtycke

4.4.1. Du kan återkalla samtycke för registrering. Typiskt kommer samtycke att ges när du får nyheter och erbjudanden eller data som samlats in i samband med ditt konto. Återkallelse av samtycke för nyhetsmail kan alltid göras via en länk längst ner i mailet eller genom att ringa oss med kontaktinformation i föregående stycke 1.3.

Återkallande av samtycke till information som samlats in vid upprättandet av ett kundkonto kan göras genom att kontakta oss enl. stycke 1.3.

4.5. Rätten att radera

4.5.1. I vissa fall kan du ta bort information om du vill. Detta gäller i fall där vi inte har en rättslig grund för att fortsätta att behandla din personliga information efter att du har återkallat ditt samtycke.

Du kan inte alltid begära att information raderas eftersom vi kanske har juridisk auktoritet att återuppta registrering till exempel, för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund eller att följa lagen om bokföring.

4.5.2. I vissa fall har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

4.6. Rätten till dataöverförbarhet

4.6.1. Med andra ord innebär rätten till dataöverförbarhet att du har rätt att kontrollera dina egna uppgifter.

På begäran kan du få data i maskinläsbart format och du kan överföra dem till en annan dataansvarig.

4.7. Rätten till invändning

4.7.1. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring där bland annat profilering genomförs i syfte av att rikta vår direktmarknadsföring eftersom denna behandling utförs på basis av våra legitima intressen som anges i punkt 2.2 och 2.3.

4.8. Rätten att överklaga

4.8.1. Du har rätt att när som helst klaga SnorBan.se’s behandling av dina personuppgifter till datainspektionen. Detta görs genom att kontakta:

Datainspektionen
Drottninggatan 29, plan 5
10420 Stockholm

Mail: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.


5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1. Information som samlas in i samband med din ansökan om våra nyheter och erbjudanden är raderad om du återkallar ditt samtycke och vi har inga andra medel för fortsatt bearbetning av dina uppgifter.

5.2. Information som samlas in vid beställning, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress och inventering av beställda varor, hålls i minst 5 år.

5.3. Information som samlas in via Google om ditt beteende på / använder www.snorban.se kommer automatiskt att raderas efter 24 månader.6. SÄKERHET

6.1. Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot personlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter och mot missbruk eller missbruk av sådan information.

6.2. Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.7. ÄNDRINGAR I PERSONPOLITIK

7.1. Snorban.se har alltid rätt att ändra persondatapolicyn.

7.2. I händelse av förändringar i vår verksamhets personuppgiftspolicy informeras du om dessa nästa gång du besöker vår hemsida.


8. VERSION

8.1. Detta är version 2 av SnorBan DK ApS personuppgiftspolicy, daterat den 24/08/2021.

© SnorBan.se - all rights reserved - SnorBan Aps - Dalgas Avenue 40B - 8000 Aarhus C - Denmark - Tlf. +45 50549804 - Vat no. DK31276071